Logo

Tin tức

Gia Lai: Đắk Đoa nâng cao chất lượng đàn bò lai

Những năm qua, huyện Đak Đoa đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình lai cải tạo đàn bò. Đến nay, tỷ lệ lai hóa đàn bò toàn huyện đạt 47%. Ngành Nông nghiệp và PTNT huyện đang tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi nhằm nâng cao tỷ lệ đàn bò lai trong những năm tới.

 

Trước đây, đàn bò của huyện Đak Đoa có đến 90-95% là giống bò vàng địa phương, năng suất và trọng lượng thấp. Vì vậy, tỷ lệ thịt chỉ đạt khoảng 30-40%. Trong khi đó, các giống bò lai ở những địa phương khác có tốc độ tăng trọng và sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt đạt 48-50%. Vì vậy, công tác lai cải tạo đàn bò đã trở thành một trong những chỉ tiêu quan trọng của huyện.

Để nâng cao chất lượng đàn bò thịt, từ năm 2005 đến nay, huyện Đak Đoa xuất nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ cho người dân các xã đẩy mạnh lai cải tạo đàn bò. Song song với việc thực hiện “Dự án cải tiến nâng cao giống bò thịt chất lượng của tỉnh giai đoạn 2007-2012”, Trạm Khuyến nông huyện đã đẩy mạnh phương án lai cải tạo đàn bò theo kế hoạch. Trong đó, tập trung giải pháp thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ bò đực giống lai Zêbu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động người dân các xã thiến bò đực giống địa phương.

Tổng hợp từ Trạm Khuyến nông huyện cho thấy, trong giai đoạn 2013-2016, sau khi Dự án cải tiến nâng cao giống bò thịt chất lượng của tỉnh kết thúc, Trạm đã cấp 1.600 liều tinh đông lạnh, 1.600 lít nitơ lỏng và 1.600 bộ dụng cụ để phối tinh nhân tạo từ nguồn ngân sách huyện. Từ năm 2013, hộ chăn nuôi chỉ trả tiền công phối giống cho dẫn tinh viên, còn ngân sách huyện sẽ hỗ trợ tinh và nitơ. Đến nay, toàn huyện đã có 1.200 con bê lai ra đời từ thụ tinh nhân tạo, góp phần đáng kể vào việc nâng cao tỷ lệ đàn bò lai của huyện từ 41% cuối năm 2013 lên đến 47%. Nhiều hộ thấy hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với bò vàng đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi bò lai…

Ông Lê Công Nguyên – cán bộ địa chính-nông nghiệp xã Tân Bình cho biết: Tổng đàn bò của xã hiện có gần 600 con, trong đó bò lai chiếm đến 71%. Đây là kết quả của việc thực hiện chương trình lai cải tạo đàn bò của huyện và thực hiện Dự án cải tiến nâng cao chất lượng giống bò thịt của tỉnh. Hiện nay, người dân chăn nuôi theo hướng dân nuôi nhốt và trồng cỏ nên hiệu quả mang lại rất lớn. Theo Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa, các xã có tỷ lệ đàn bò lai phát triển mạnh nhất hiện nay là: Hải Yang, Tân Bình, Glar, Nam Yang và Kdang…

Ông Nguyễn Trọng Khải-Trưởng trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa cho biết: Chương trình lai cải tạo đàn bò vàng địa phương được thực hiện từ năm 2005 đến nay. Hàng năm, UBND huyện xuất ngân sách hỗ trợ cho người chăn nuôi thực hiện chương trình lai cải tạo đàn bò. Người chăn nuôi chỉ hỗ trợ tiền công cho dẫn tinh viên. Trạm thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò lai, bò sinh sản, kỹ thuật chế biến thức ăn từ những phụ phẩm nông nghiệp cho bò với hơn 200 lượt hộ chăn nuôi tham gia… Nhờ đó đến nay, tổng đàn bò của huyện khoảng 19.010 con, bò lai chiếm khoảng 47%. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đầu tư vào chương trình lai cải tạo đàn bò để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng